Welkom

Beste Ouders

We heten u van harte welkom op de website van De Klimtoren, Lommel-Barrier.

Onze parochiale school behoort tot het katholiek onderwijs en kan reeds bogen op een jarenlange ervaring sinds 1934 in de Sint-Antoniusparochie te Lommel-Barrier.
Wij zijn sinds 1 september 2016 een deel van de fusie LKB vzw. LKB is een fusie van alle Katholieke basisscholen van Lommel. Vanaf 1 september is onze scholengemeenschap uitgebreid. De stedelijke scholen (’t Stekske en De Schommel) zijn mee opgenomen in een nieuwe vzw, nl. KaBaS!
deklimtoren_logo

Als school willen we ons ten volle inzetten voor de opvoeding en onderwijs van alle kinderen. U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs verwachten.
Wij willen dat uw kind zich in onze school “GELUKKIG” voelt. Alleen een gelukkig kind kan blij en gemotiveerd naar school komen.

Wij hopen dat wij goed met u kunnen samenwerken en dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.
De opsomming van leefregels en wettelijke verplichtingen heeft alleen tot doel een klimaat te scheppen waarbinnen we met zijn allen volgens de afspraken verder kunnen werken aan de vorming en de opvoeding van de kinderen.
De volledige reglementering vind je uitgeschreven in het schoolreglement, deze kan je nalezen op de website.

Het eigen opvoedingsproject kan je tevens raadplegen op onze website.

Andere gegevens betreffende onze school kan je vinden op deze website of na een bezoek aan onze school. We willen een open school zijn waar je steeds van harte welkom bent.

Katleen Hoekx