Onze visie rond pesten

We willen een warme, hartelijke school zijn waar alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich goed voelen.

Samen met de kinderen trachten wij een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt. Dit kan alleen maar als ze geborgenheid, rust en veiligheid ervaren. Zo’n ontspannen school- en klasklimaat schept de beste kansen om te leren.

Als kinderen zich goed voelen in hun vel, kan er een open relatie groeien en is hun betrokkenheid en de interesse groter.

Dit doen we onder meer door preventief op te treden:

  • Bij aanvang van elk schooljaar herhalen van de concrete afspraken om pesten tegen te gaan.
  • Gemaakte afspraken ondertekenen.
  • Gericht toezicht door de leerkrachten tijdens de speeltijden en vrije momenten.
  • Het zinvol invullen van de speeltijden.
  • Klas- en kringgesprekken.
  • De mogelijkheid tot het communiceren van gevoelens naar de leerkrachten toe (bv: gevoelens neerschrijven en posten in de klasbrievenbus).
  • Maandopeningen

Als ondanks de preventieve maatregelen toch een pestsituatie ontstaat, kiezen we voor een methode, o.a. de No-Blame-aanpak (brochure ter inzage bij de directie), klasgesprek(ken), een project, …