Verlofdagen tijdens schooljaar 2020-2021

 

Hervatting van de lessenDinsdag 1 september 2020
Vrije dagen van het eerste trimester- Vrijdag 2 oktober 2020 (pedagogische studiedag)
- Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
- Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
- Maandag 16 november 2020 (facultatieve verlofdag)
Kerstvakantievan maandag 21 december 2020 tot en met zondag 4 januari 2021
Vrije dagen van het tweede trimester- Woensdag 27 januari 2021 (Pedagogische studiedag)
- Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
- Woensdag 10 maart 2021 (Vrije dag)
Paasvakantievan maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Vrije dagen van het derde trimester- Woensdag 12 mei 2021 (Vrije Dag)
- Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
- Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
Het schooljaar eindigt op dinsdag 29 juni 2021 om 15:15 uur!

Mogen wij er ook nog de aandacht op vestigen dat een leerling onder geen enkele voorwaarde vroeger met vakantie mag gaan of later het schooljaar beginnen.