Een school met een hart…

Verlofdagen tijdens schooljaar 2017-2018

 

Hervatting van de lessenMaandag 2 september 2019
Vrije dagen van het eerste trimester- Woensdag 02 oktober 2019 (pedagogische studiedag)
- Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
- Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)
- Vrijdag 6 december 2019 (facultatieve verlofdag)
Kerstvakantievan maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
Vrije dagen van het tweede trimester- Maandag 27 januari 2020 (Facultatieve verlofdag)
- Woensdag 5 februari 2020 (Pedagogische studiedag)
- Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
- Woensdag 11 maart 2020 (Pedagogische Studiedag)
Paasvakantievan maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
Vrije dagen van het derde trimester- Vrijdag 1 mei 2020 (Feest van de Arbeid)
- Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 22 mei 2020 (brugdag)
- Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
Het schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni 2020 om 12:05 uur!

Mogen wij er ook nog de aandacht op vestigen dat een leerling onder geen enkele voorwaarde vroeger met vakantie mag gaan of later het schooljaar beginnen.