Schoolbestuur

Het lokaal bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Onze school maakt deel uit van scholengroep De KaBass. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Onze school wordt beheerd door een Raad van Bestuur die een VZW is.
LKB VZW De Klimtoren
Slinkerstraat 60
3920 Lommel

Wie zijn we?

Voorzitter LKB VZWLudo Vandermierden
Voorzitter Lokaal BestuurAnne-Lise Cuypers
Overige ledenLudo Leppens
Erik Maes
Paul Vandenboer
Algemeen Directeur LKBAnja Emmers
Coördinerend DirecteurPeter Vanderkrieken