Ons eigen opvoedingsproject

Een parochiale school met een warm hart voor iedereen

Onze parochiale school, gehuisvest in sfeervolle klassen, bestaat uit een hoofdschool en een wijkschool. In de hoofdschool bevindt zich een kleuterafdeling en een lager onderwijs.
Onze hoofdafdeling ligt een beetje verscholen achter de kerk, in het bebouwde hart van de oude wijk Lommel-Barrier, veilig afgeschermd van drukke wegen, maar toch toegankelijk. Wat verder, in de nieuwe wijk hebben we een kleuterafdeling, dicht bij de mensen.
Misschien is de ingang via de Luikersteenweg moeilijk te vinden, toch willen we ons niet isoleren. Ook kinderen uit de naburige Nederlandse gemeenten vinden de weg naar onze school.
De grote instroom van kleuters bevestigt dat onze parochie in beweging is, nieuwe gezinnen vinden er een thuis. Dus er leeft wat in en rond onze school !
‘De klimtoren’… de naam voor onze school. Wij geloven dat onderwijs, net als klimmen op een toren, boeiend en uitdagend kan zijn. Soms kan je het alleen, soms heb je de hulp van anderen nodig en dan staan wij voor je klaar: om samen naar de top te klimmen, in je eigen tempo en met je eigen mogelijkheden.
Zo kijken wij ook in de Klimtoren naar onderwijs. Wij willen de kinderen prikkelen en uitdagen met boeiend onderwijs. We staan klaar om de kinderen te ondersteunen, aan te moedigen en te helpen in een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving, waar je mag vallen en opstaan. De Klimtoren, de naam van onze school, is tegelijk onze droom en onze opdracht.
Onze parochiale school wordt gedragen door een gedreven,hartelijke directeur en een vriendelijk, enthousiast leerkrachtenteam dat gemoedelijk met elkaar omgaat en werkt vanuit een open geest. We zijn er voor elkaar en we steunen elkaar in collegialiteit. Kortom, we zijn een school met een  hart voor iedereen !

Een school met een warm hart vanuit christelijke wortels

De verwondering van kinderen over alles wat hen bezighoudt, is het startpunt van geloofsopvoeding. Die verwondering willen we ook aanwakkeren en koesteren. Daarom proberen we ook de kinderen aan te zetten om verder en dieper te kijken dan de feiten.Elke dag opnieuw proberen we de kinderen zoveel mogelijk te laten genieten en te laten ervaren wat mooi, zinvol en goed is in het leven, de natuur en de mensen.
Ook beseffen we dat elke mens, elk kind omringd moet worden met warme zorgzaamheid en recht heeft op iemand die in hem gelooft.
Omdat we dit zelf belangrijk vinden en dit willen doorgeven aan kinderen, besteden we in onze school ruime aandacht aan de godsdienstlessen, de veertigdagentijd, eucharistievieringen, …
In onze school staat katholieke godsdienst op het programma voor alle leerlingen. We willen dat iedereen de rijkdom van het christelijk geloof leert ervaren en kennen. Dit gebeurt altijd in een geest van vrijheid, openheid en respect voor ander godsdiensten en levensbeschouwingen. Zo willen wij ook bijdragen tot een vreedzame samenleving, die respect en liefde hoog in het vaandel draagt.

Een school met een rustige leersfeer en een hartelijk opvoedingsklimaat met oog voor de zorgen van elk kind

We willen een warme, hartelijke school zijn waar alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich goed voelen.
Het allerbelangrijkste is dat kinderen zich thuis voelen. Ook dan voelen ouders en leerkrachten zich goed. Dit kan alleen maar als ze geborgenheid, rust en veiligheid ervaren. Zo’n ontspannen school- en klasklimaat schept de beste kansen om te leren.
Als kinderen zich goed voelen in hun vel, kan er een open relatie groeien en is hun betrokkenheid en de interesse groter.
Enthousiaste en bekwame leerkrachten, die gedreven zijn, maar ook rust en geduld uitstralen, staan klaar om je kind te ontvangen in een hartelijke school.
Uiteraard mogen onze kinderen in hun eigen tempo klimmen op onze klimtoren. Soms verloopt het klimmen ook wat moeizaam, of gaat het heel vlot of staan kinderen even stil, dan hebben ze, zonder uitzondering, recht op onze zorgzame aandacht en extra ondersteuning.  In overleg met het team en de zorgleerkracht zoeken we naar gepaste begeleiding om hen maximale kansen te geven, want individuele noden vraagt een eigen aanpak. Soms stoten we wel eens op onze eigen grenzen, maar met het vertrouwen van ouders en met de steun van alle leerkrachten durven we dat aan!

Een school met een hart, hoofd en handen

Onze opdracht is om degelijke en doordacht onderwijs te geven. Dit doen we door aandacht te hebben voor de totale ontwikkeling van het kind.
Onze bekwame en geduldige kleuterleidsters staan klaar met een groot aanbod aan activiteiten en experimenteermogelijkheden. De kleuters voelen zich onmiddellijk thuis in hun eigen klasje en op hun eigen speelplaats. De geborgenheid en warmte die ze ervaren, zullen hen zeker helpen bij hun verdere ontwikkeling.
Ook in het lager onderwijs blijven deze waarden belangrijk, al vraagt de voorgeschreven leerstof heel wat tijd. Doorheen de lessen worden kinderen uitgedaagd om hun kennis gaandeweg te vergroten en dit met prikkelende en creatieve werkvormen, het gebruik van actuele leermiddelen en van moderne media.
De laatste jaren heeft ons team ook veel aandacht en inspanningen geleverd om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. We worden er ons meer en meer van bewust dat sociale vaardigheden zeker zo belangrijk zijn als het verstandelijke en daar willen we aan blijven werken in onze school.
De creatieve en expressieve activiteiten, de sport- en spellessen en  het cultureel aanbod liggen ons uiteraard nauw aan het hart, daarom blijven we dat zeker opnemen in ons kleuter- en lager onderwijs.

Een school met een hartverwarmende omgang met iedereen.

Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit aan ons toe. We vinden het dan ook belangrijk dat ouders met hun vragen en zorgen omtrent hun kinderen bij ons terecht kunnen. Duidelijke communicatie met alle ouders is voor ons heel belangrijk. Daarom organiseren we, zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs, regelmatig infomomenten en oudercontacten. Ook op andere momenten (voor of na school) zijn leerkrachten en directie beschikbaar voor ouders.
Onze ouderraad staat ook altijd klaar om ouders die een handje uit de mouwen willen steken of willen meedenken over onze school, met open armen te ontvangen.
Het jaarlijks schoolfeest, de grootouderdag, de kerstmarkt, de carnavalsstoet…  zijn uitgelezen kansen om elkaar te ontmoeten.

Tenslotte…

De directie en het klimtorenteam werken dag in dag uit aan hetzelfde doel: kwaliteitsvolle opvoeding en onderwijs geven aan alle
kinderen die aan hen worden toevertrouwd.
Klim jij ook mee op onze klimtoren, laat het ons weten,
wij staan klaar om samen met jou te klimmen.
Elke dag opnieuw …
We verwelkomen je van harte!