Een school met een hart…

Verlofdagen tijdens schooljaar 2017-2018

 

Hervatting van de lessen- Maandag 3 september 2018
Vrije dagen van het eerste trimester- Woensdag 17 oktober 2018 (pedagogische studiedag)
- Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
- Donderdag 6 december 2018 (facultatieve verlofdag)
Kerstvakantievan maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Vrije dagen van het tweede trimester- Woensdag 30 januari 2019 (Facultatieve verlofdag)
- Woensdag 13 februari 2019 (Pedagogische studiedag)
- Krokusvakantie: van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
- Woensdag 27 maart 2019 (Pedagogische Studiedag)
Paasvakantievan maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019
Vrije dagen van het derde trimester- Woensdag 1 mei 2019 (Feest van de Arbeid)
- Woensdag 29 mei 2019 (Facultatieve Verlofdag)
- Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
- Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
Het schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni 2019 om 12:05 uur!

Mogen wij er ook nog de aandacht op vestigen dat een leerling onder geen enkele voorwaarde vroeger met vakantie mag gaan of later het schooljaar beginnen.

In de kijker
Nieuwe schooljaar

(bekijk alle foto's)