Een school met een hart…

Verlofdagen tijdens schooljaar 2017-2018

 

Hervatting van de lessen- Vrijdag 1 september 2017
Vrije dagen van het eerste trimester- Woensdag 18 oktober 2017 (pedagogische studiedag)
- Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
- Woensdag 6 december 2017 (facultatieve verlofdag)
Kerstvakantievan maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Vrije dagen van het tweede trimester- Woensdag 31 januari 2018 (Facultatieve verlofdag)
- Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
- Woensdag 14 maart 2018 (Pedagogische Studiedag)
Paasvakantievan maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018
Vrije dagen van het derde trimester- Maandag 30 april 2018 (Facultatieve Verlofdag)
- Dinsdag 1 mei 2018 (Feest van de Arbeid)
- Woensdag 9 mei 2018 (Facultatieve Verlofdag)
- Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)
- Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)
Het schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni 2018 om 12:05 uur!

Mogen wij er ook nog de aandacht op vestigen dat een leerling onder geen enkele voorwaarde vroeger met vakantie mag gaan of later het schooljaar beginnen.

In de kijker
Nieuwe schooljaar

(bekijk alle foto's)